[Thơ] Post toàn bộ đám thơ thẩn còn lại của năm 2013 (2)

Nhắc lại lần nữa là thơ tớ dở, không hay, cũng chẳng tuân thủ quá nghiêm ngặt vần luật gì cả nên góp ý thì được chứ chỉ trích chửi bới thì không vì tớ không có mục tiêu phấn đấu thành nhà thơ, viết chơi thôi.  Thơ này tớ tự viết nên đề nghị đừng ai mang đám thơ này ra khỏi blog này, bạn tự tiện mang sản phẩm của người khác đi thì lương tâm bạn chắc để làm cảnh hoặc để con gì ăn mất rồi.

Đọc tiếp

[Thơ] Post toàn bộ đám thơ thẩn còn lại của năm 2013 (1)

Cuối cùng thì cũng sang 2014 rồi. Blog này ban đầu dùng để viết truyện và thả trôi cảm xúc, nhưng tới bây giờ nhiệm vụ thả trôi cảm xúc đã không còn, truyện cũng chẳng còn viết nhiều… (dành cho những người tưởng rằng tớ đã bỏ hẳn viết thì xin thưa là tớ vẫn ĐANG viết, nhưng vì không thể hoàn thành bất kì cái gì nữa nên mới dẫn blog tới tình trạng như thế này đây).

Bây giờ để cho đỡ trống thì tớ post thơ, thế mà tới nhiệm vụ post thơ cũng lười, thành ra thơ thẩn còn lại của năm 2013 dư khá nhiều. Nay sẽ post tiếp lên đây cho hết đi, không thi thoảng nhả 1-2 bài nữa. Nhắc lại lần nữa là thơ tớ dở, không hay, cũng chẳng tuân thủ quá nghiêm ngặt vần luật gì cả nên góp ý thì được chứ chỉ trích chửi bới thì không vì tớ không có mục tiêu phấn đấu thành nhà thơ, viết chơi thôi.  Thơ này tớ tự viết nên đề nghị đừng ai mang đám thơ này ra khỏi blog này, bạn tự tiện mang sản phẩm của người khác đi thì lương tâm bạn chắc để làm cảnh hoặc để con gì ăn mất rồi.

Đọc tiếp

[Thơ] Nhắn tin

Tác giả: S.all

Quyền sở hữu: toàn bộ nhân vật, ngôn từ, ý tứ đều thuộc về tôi.

Các bạn làm ơn đừng mang thơ ra khỏi blog này. Còn nếu thiết tha muốn chia sẻ (ờ, chẳng ai có nhã hứng ấy nhưng cứ đề phòng), các bạn làm ơn báo cho tôi biết trước và ghi rõ tên tác giả. Cám ơn. Đọc tiếp